Hipokalcemija

To je oblik snižena koncentracija Ca u krvi (ispod 2 mmol/l odnosno 8 mg/dl), uglavnom u prve 4 nedelje posle teljenja. Posledica je i snižena funkcija imunološkog sistema (slabija fagocitoza).

 1. Subklinička – koncentracija Ca u krvi između 1,38 – 2 mmol/l, odnosno 5,5 – 8 mg/dl, daleko češće prisutna. U stadima sa visokom proizvodnjom mleka učestalost se kreće oko 25% kod prvotelki i oko 50% kod višetelki.
 2. Klinička – „mlečna groznica“, „down cow“, koncentracija Ca u krvi ispod 1,38 mmol/l odnosno ispod 5,5 mg/dl. Prvenstveno se javlja kod višetelki, sa učestalošću uglavnom između 4 – 15% u zavisnosti od rednog broja laktacije (2-6.). Klinička hipokalcemija višetruko povećava rizik od pojave ketoze, dystocije, mastitisa, zaostajanja posteljice i leve dislokacije sirišta.

Na učestalost i intenzitet hipokalcemije možemo uticati sprovođenjem preventivnih mera poput primene anionskih soli u obroku pred teljenje (npr. kroz primjenu Sano Close Up koncepta) i oralnih dodataka na bazi kalcija nakon teljenja (npr. Bolisan Calcium dvokratno, neposredno nakon i oko 18 sati nakon teljenja).

hipokalcemija

Preventiva hipokalcemije:

 1. Ishrana u zasušenju sa niskim sadržajem kalcijuma (0,55%) i kalijuma (1%)
 2. Ishrana 21 dan pred teljenje sa anionskim solima (DACD koncept) kako bi se postigla blaga metabolička acidoza pred teljenje, a na taj način osigurao optimalan unos suve materije pred i neposredno nakon teljenja. U tom slučaju je preporučena visoka koncentracija kalcijuma (1,3% u suvoj materiji obroka). Treba redovno kontrolisati pH urina kako bi se pratila uspešnost primene anionskih soli u obroku. Poželjan je pH u rasponu 5,8 – 6,8. Posebna pažnja treba da bude na kvalitetu mešanja TMR-a i sprečavanju selekcije obroka.
 3. Oralna primena dodataka sa izvorima kalcijuma
0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu