Izazov

Trošak hrane zauzima oko 40% (neretko i više) svih troškova u proizvodnje mleka. Iz toga proizlazi jasan zaključak da optimizacija ishrane predstavlja jednu od najvećih mogućnosti snižavanja troškova na farmi mlečnih krava.

Međutim, pojam snižavanja troškova još i danas se često tumači kao ušteda koja se može ostvariti tako što će se pojedini skuplji sastojci obroka, kao npr. premiksi, zameniti jeftinijima ili čak izostaviti.

To je, naravno, potpuno pogrešno, i vodi u konačnici, umesto do smanjenja, upravo do povećanja troškova. Naprotiv, obrok u profitabilnom mlečnom govedarstvu mora sadržati sve (i to najbolje) materije koje su potrebne da bi krava dala maksimalnu količinu mleka i pri tome sačuvala zadovoljavajuću reprodukcijsku funkciju i zdravlje.

Takav – optimizovani – obrok vrlo često je i skuplji od uobičajenog, ali se njegova korist ogleda u povećanoj proizvodnji koja će onda sniziti trošak proizvodnje po litri mleka, i tako povećati ukupan profit. Zato se i uštede u ishrani procenjuju kroz vrednost tzv. „prihoda iznad troškova hrane” (income over feed costs, IOFC).

efikasna-ishrana-krava-sano

Rešenja

SANO je poslednjih godina razvio jedinstven koncept koji je usmeren na profitabilnost proizvodnje svake pojedine životine a time i celog stada. SANO koncept se bazira na savremenim naučnim dostignućima koja omogućuju da se iz kg suve materije obroka proizvede  1,6 (ili više) litara mleka.

Tako efikasna ishrana omogućuje, osim puno mleka,  i znatno efikasnije korišćenje ratarskih površina uz istovremenu manju proizvodnju otpadnih materija – gnoja i CO2.

To je u današnje vreme od izuzetnog značaja, između ostaloga i zbog toga jer se i sistemi subvencija za proizvodnju u Evropskoj uniji i svetu okreću u smeru smanjenja zagađenja okoline. Govedarska se proizvodnje, naime smatra unutar sistema poljoprivrede značajnim zagađivačem okoline.

 SANO sistem  ishrane – osim na posebno izrađenim SANO proizvodima, počiva  na najmodernijoj CNCPS tehnologiji, koja je razrađena  na Cornell Univerzitetu u SAD.

Ovaj sistem ishrane predstavlja danas standardnu tehnologiju ishrane u profitabilnom mlečnom govedarstvu.

Tehnologija se bazira na izračunu obroka posebnim softverom koji pri tome koristi ne samo koncentraciju pojedinih hranjivih materija u obroku, nego i njegova dinamička svojstva, od kojih je najvažnije  probavljivost.

Pri formuliranju obroka uzima se u obzir brzina i celovitost probave pojedinih komponenti obroka što omogućuje veću preciznost izračuna obroka i daje veću pouzdanost postizanja željenih i mogućih proizvodnih rezultata.

tabela 2
tabela 3
tabela 4
0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu