Kontrola obroka

Precizna ishrana zasnovana je na poznavanju karakteristika krmiva (hemijskog sastava i dinamičkih svojstava) bazirane na rezultatu analize krmiva u laboratoriji i formulisanjem obroka primenom CNCPS modela proračuna obroka, uvažavajući sve aktualne podatke o stadu (starost životinja, faza laktacije, status reprodukcije, težina životinja) i uslovima držanja (veličina prostora, temperatura, broj ležišta, gustina naseljenosti, vreme čekanja na mužu i sl.) omogućuje hranjenje mlečnih krava sa minimalnim odstupanjem realizovane proizvodnje u odnosu na projektovanu proizvodnju.

Kontrolu obroka radimo proverom kvaliteta mešanja TMR obroka (Penn State separator), zatim pratimo količinu pojedene hrane, proveravamo probavljivost obroka i na kraju proveravamo kako je obrok prerađen praćenjem podataka o proizvodnji mleka i njegovom sastavu.

Vrh
Drugi
Treći
Dno
> 19 mm
8 – 19 mm
4 – 8 mm
< 4 mm
TMR
2 – 8 %
30 – 50 %
10 – 20 %
30 – 40 %

Koristeći Penn State separator kontrolišemo strukturu TMR obroka, dužinu vlakana i izmešanost obroka, jer je cilj da obrok bude tako usitnjen i izmešan da krave ne mogu birati pojedine komponente obroka, već da svaki zalogaj ima gotovo identičan sastav.

Prethodna
Sledeći

Količina pojedene hrane zavisi od mnogih faktora (kvalitet voluminoze, probavljivost, higijenska ispravnost, ukusnost, suve materije obroka, visina proizvodnje, dani laktacije, temperatura…). 

Probavljivost obroka proveravamo ispiranjem balege. Prvenstveno gledamo dužinu i količinu ostataka vlakana, zrna žitarica i količinu neprobavljenog skroba.

Na osnovu nalaza kontrole obroka možemo po potrebi korigovati obrok sa ciljem kvalitetnijeg mešanja, povećanja probavljivosti i poboljšanja proizvodnih rezultata.

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu