Kontrola obroka

Precizna ishrana zasnovana je na poznavanju karakteristika krmiva (hemijskog sastava i dinamičkih svojstava) bazirane na rezultatu analize krmiva u laboratoriji i formulisanjem obroka primenom CNCPS modela proračuna obroka, uvažavajući sve aktualne podatke o stadu (starost životinja, faza laktacije, status reprodukcije, težina životinja) i uslovima držanja (veličina prostora, temperatura, broj ležišta, gustina naseljenosti, vreme čekanja na mužu i sl.) omogućuje hranjenje mlečnih krava sa minimalnim odstupanjem realizovane proizvodnje u odnosu na projektovanu proizvodnju.

Kontrolu obroka radimo proverom kvaliteta mešanja TMR obroka (Penn State separator), zatim pratimo količinu pojedene hrane, proveravamo probavljivost obroka i na kraju proveravamo kako je obrok prerađen praćenjem podataka o proizvodnji mleka i njegovom sastavu.

Vrh
Drugi
Treći
Dno
> 19 mm
8 – 19 mm
4 – 8 mm
< 4 mm
TMR
2 – 8 %
30 – 50 %
10 – 20 %
30 – 40 %

Koristeći Penn State sepoarator kontrolišemo strukturu TMR obroka, dužinu vlakana i izmešanost obroka, jer je cilj da obrok bude tako usitnjen i izmešan da krave ne mogu birati pojedine komponente obroka, već da svaki zalogaj ima gotovo identičan sastav.

image 6
image 7

Količina pojedene hrane zavisi od mnogih faktora (kvalitet voluminoze, probavljivost, higijenska ispravnost, ukusnost, suve materije obroka, visina proizvodnje, dani laktacije, temperatura…). Probavljivost obroka proveravamo ispiranjem balege. Prvenstveno gledamo dužinu i količinu ostataka vlakana, zrna žitarica i količinu neprobavljenog skroba.

image 8

Na osnovu nalaza kontrole obroka možemo po potrebi korigovati obrok sa ciljem kvalitetnijeg mešanja, povećanja probavljivosti i poboljšanja proizvodnih rezultata.

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu