SANO tehnologija proizvodnje kvalitetne kukuruzne silaže

Jedan od ključnih trenutaka u proizvodnji kvalitetne silaže je košenje biljke u optimalnom stadijumu zrelosti (početak voštane zrelosti zrna). Ciljna suva materija silaže cele biljke je 33-35%.

Kombajn koji se koristi za pravljenje silaže treba pripremiti za optimalno usitnjavanje biljke i razbijanje zrna kukuruza.

Materijal koji se silira treba u što je moguće kraćem vremenu spremiti u silos, koji je prethodno očišćen i postavljena je zidna folija na bočne stranice silosa.

Važno je masu koja dolazi spolja dobro rasporediti u silosu na način da novi sloj pre prskanja rastvorom sredstva za siliranje i gaženja ne bude viši od 20 centimetara.

Kako je siliranje proces konzerviranja u uslovima bez prisustva kiseoniika masu treba kontinuirano gaziti dovoljno teškim mašinama kako bi se iz nje istisnulo što više vazduha.

Tretiranjem mase za siliranje rastvorom SANO dodatka za siliranje Labacsil Duo, koji pored mlečno-kiselinskih bakterija sadrži i kiseline za siliranje, stvaramo dodatne preduslove da proces siliranja ide poželjnim smerom i da na kraju dobijemo silažu koja je ukusna, sa optimalnim odnosom mlečne i sirćetne kiseline, koja će biti stabilna nakon otvaranja i neće dolaziti do razvoja buđi niti naknadnog zagrevanja silaže.

Kada se završi sa punjenjem i gaženjem silosa sledi faza zatvaranja silosa kako bismo sprečili naknadni ulazak vazduha u silažnu masu.

Najprije se prebaci zidna foliju preko mase za siliranje, a zatim se preko celog silosa postavlja podfolija. Najbolje je koristiti podfoliju sa smanjenom propusnošću za kiseonik što osigurava optimalne uslove fermentacije.

Nakon postasvljanja podfolije, prelazi se na postavljanje pokrivača za silažu s UV zaštitom i visokom mehaničkom otpornošću (Flortex 500), koji se može više puta koristiti i desetak godina uz pažljivo rukovanje i odgovarajuće čuvanje nakon pražnjenja silosa.

Posle postavljanja pokrivača iznad podfolije potrebno ga je učvrstiti stavljanjem vreća ispunjenih sitnim šljunkom bočno uz zidove i na krajeve silosa kako bi stvorili anaerobne uslove u silosu.

Kod širih silosa gde je potrebno kombinivati više pokrivača za pokrivanje silaže spajamo ih sa čičak trakom uz preklapanje pokrivača od ca 10 do 15 cm.

Na taj način postižemo potpuno zatvaranje silažne mase i optimalne uvslove za proces fermentacije i konzerviranja, kao i mehaničku zaštitu tokom vremena skladištenja.

Elementi SANO tehnologije proizvodnje kvalitetne silaže:

 1. Zidna folija
 2. Labacsil Duo – link za proizvod
 3. Podfolija sa smanjenom propusnošću za kisik
 4. Višegodišnji pokrivač za silažu
 5. Vreće za zatvaranje silosa

Primjenom ove tehnologije moguće je osigurati optimalan tok procesa fermentacije, maksimalno očuvati suvu materiju i sadržaj hranjivih materija u silaži i postići optimalne odnose nižih masnih kiselina koje nastaju u ovom procesu.

Cilj je da u kvalitetnoj silaži dominira mlečna kiselina s udelom od 70 ili više posto od ukupnih kiselina u silaži.

Takvu silažu žvotinje najradije konzumiraju, a visoka konzumacija kvalitetnih silaža je jedna od pretpostavki ekonomične proizvodnje mleka ili mesa.

0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu