Digitalno izmuzište

Afimilk sistemi osnažuju farmera. Kao što baze podataka na farmama rastu, tako raste i farmerovo kumulativno znanje, što omogućuje jedinstvene analize koje omogućavaju dublje razumevanje stada, utirući put za proizvodnje na našim farmama čiji rezultati daleko nadilaze 9000 litara mleka u standardnoj laktaciji.

Automatizacija i digitalizacija izmuzišta osigurava znatno smanjenje fizičkih napora radnika na farmi. Povećava produktivnost rada i smanjuje potrebu za ljudskom radnom snagom, vezanom za poslove oko muže.

Digitalno-izmuzište-Sano-Afimilk-Robot-Merlin-Fullwood

Funkcionalnost izmuzišta zavisi od nivoa njegove tehnološke opremljenosti.

AfiFarm predstavlja najnapredniji softver za upravljanje farmama muznih krava. Njegova snaga proizlazi iz opsežne baze podataka o životinjama, koja sadrži podatke prikupljene automatski, pomoću Afimilk modula poput MPC mlekometra, AfiLab analizatora mleka, AfiActII pedometara, AfiCollar okovratnika, ali drugih izvora podataka i događaja vezanih za životinje.

Proizvodnja – Afimilk MPC mlekometar

•  Omogućava analizu proizvodnje mleka na nivou stada, grupe ili na individualnoj nivou životinje.

•  Prikaz proizvodnih krivulja prema laktacijama ili ukupne proizvodnje za stado.

•  Integriran modul za procjenu buduće proizvodnje mleka za pojedine krave.

Afimilk-MPC-mlekometar
Afimilk MPC mlekometar

AfiMilk MPC mlekometar osigurava potpunu kontrolu nad procesom muže u izmuzištu. Kao deo sistema upravljanja AfiMilk, ovaj mlekometar, odobren od ICAR-a, prenosi vredne podatke prikupljene tokom muže u program AfiFarm. Ti podaci dalje služe za poboljšanje svakodnevnog upravljanja stadom.

Glavne karakteristike

AfiMilk MPC nudi niz sadržaja i upozorenja sa ciljem olakšavanja rada muzaču. Uređaj prikuplja podatke koji olakšavaju donošenje važnih odluka o upravljanju kravama i održavanju zdravlja životinja.

Kontrola muže

 • Muža – Izrađen da se bez problema nosi sa visokim protocima mleka; pruža potrebnu zaštitu od štetnih uticaja usled fluktuacije vakuuma.
 • Skidanje muzne jedinice – Pruža tačne, podesive parametre za automatsko zaustavljanje muže, kada se protok mleka smanjuje; vremenski kontrolisano zatvaranje vakuuma garantuje nesmetano skidanje muzne jedinice sa vimena.

Merenje

 • Količina mleka – Tačno meri količinu mleka po ICAR standardima; službeno prihvaćen za korišćenje od državnih institucija za praćenje proizvedene količine mleka.
 • Provodljivost – Merenje provodljivosti mleka služi kao osnova za otkrivanje mastitisa, implementiran u AfiMilk sistem.
 • Ostala merenja – Prikuplja i analizira postavljanja muzne jedinice, protoke mleka, krive muže i vreme muže za ocenjivanje rada izmuzišta i postupaka tokom muže.

Tehničke karakteristike​

 • Modularna jedinica – Pogodna za ugradnju u bilo koji tip ili marku izmuzišta.
 • Komora manjeg volumena za merenje – Zahteva minimalnu količinu vode za čišćenje.
 • Održavanje – Jeftino preventivno održavanje: zahteva samo godišnju zamenu gumenih spojnica.

Upravljačka jedinica​

Sano-AfiMilk-MPC-upravljačka-jedinica
Sano AfiMilk MPC upravljačka jedinica

Lako poveziva i dobro izolovana, dizajnirana da izdrži mokro i zahtevno okruženje modernih izmuzišta.

AfiMilk MPC upravljačka jedinica služi kao medijum između muzača i sistema upravljanja AfiMilk.

Upravljačka jedinica prikazuje:

Kodovi upozorenja

Ova izuzetno važna aplikacija upozorava korisnika o problemima za vreme muže ili o kravama koje zahtevaju posebnu pažnju tokom muže.

 • Kodovi se dodeljuju kravama u proizvodnji, čije mleko treba izdvojiti (kolostrum/antibiotici/visok BSS/krv).

Podaci o kravi ​

Pokazuje broj krave kada je identifikovana na muznom mestu u izmuzištu. Broj krave se zamenjuje količinom mleka kada započne muža.

Šalje upozorenje kada je količina pomuzenog mleka za određenu kravu manja od očekivane.

Upozorenja o mastitisu

Šalje upozorenje iz izmuzišta u realnom vremenu kada je mastitisa verovatnost od pojave visoka (tj. količina mleka ispod očekivanog nivoa i provodljivost iznad normalne vrednosti).

Zdravlje

In-Line laboratorija za analizu mleka

Sano-In-Line-laboratorija-za-analizu-mleka

Predstavlja integrisanu analizu i kontrolu na mestu muže.

Laboratorija za analizu mleka je najefikasniji alat današnjice za ranu detekciju:

 1. Ketoze

Rana detekcija minimizira gubitke usled uticaja negativnog energetskog bilansa.

AfiLab analizator mleka meri sastav mleka pri svakoj muži. Kada odnos masti i proteina pređe nivo od 1.4, AfiFarm će ukazati na mogućnost razvoja subkliničke ketoze kod krave. Ova metoda je  visoko osetljiva i tačna, budući da se mleko jedne krave proverava 3 puta dnevno. 

Učestalost pojave i trošak

Istraživanja pokazuju da 25% do 40% krava nakon teljenja pati od ketoze. Procenjeni trošak je 400 € po kravi sa ketozom. Uz pretpostavku da je ketozom pogođeno 25 % krava, to je jednako trošku od 100 € po kravi u stadu.

 1. Mastitisa

Pravovremeno otkrivanje pomaže u sprečavanju velikih gubitaka u proizvodnji mleka. Mastitis uzrokuje najveće troškove vezane za zdravlje krava.

In-Line Milk Lab-ova jedinstvena kombinacija senzora prati promene u količinama proizvedenog mleka, protoku mleka i sadržaju laktoze i najefikasniji je alat današnjice za rutinsko otkirivanje mastitisa.

Farme koje koriste Afimilk rešenje osiguravaju uštedu od 120 € po kravi usled gubitaka koje bi uzrokovao mastitis.

 1. Acidoze

Rana detekcija subakutne ruminalne acidoze (SARA) omogućava brzu modifikaciju kvaliteta obroka.

Štetni učinci acidoze:

 • Smanjena proizvodnja mleka
 • Slabija plodnost
 • Pojava laminitisa

Učestalost pojave i trošak

Pojavljuje se kod 19-26% krava nakon teljenja.

Predstavlja trošak od 100 € po kravi u stadu.

 1. Dodatne koristi

Nadzor nad ishranom (korekcija TMR obroka), otkriva vrlo malu koncentraciju krvi u mleku.

Reprodukcija

Nadzor nad ishranom (korekcija TMR obroka), otkriva vrlo malu koncentraciju krvi u mleku.

 • Analiza plodnosti omogućuje praćenje ključnih reproduktivnih pokazatelja, kao što su: stopa gravidnosti, stopa koncepcije, stopa otkrivanja estrusa i MTR.

Povezani tekstovi:

0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu