TMR

Tehnologija kompletno izmešanog obroka (TMR) najprikladnija je tehnologija ishrane sa aspekta fiziologije probave preživara.

TMR-Sano-Siloking

Primena ove tehologije podrazumeva korišćenje mašina koji usitnjavaju vlakna voluminozne krme na prikladnu dužinu kako bi se zatim te komponente u njima mogle izmešati sa svim ostalim komponentama obroka da bismo dobili homogenu smešu svih sastavnih delova obroka pa životinje mogle sa svakim zalogajem u svoj probavni sistem unositi gotovo identične zalogaje kompletno izmešane hrane.

 Uz osiguravanje stalne dostupnosti TMR obroka na ishranenom stolu životinje kroz desetak dnevnih hranjenja takvim obrokom mogu postići najstabilnije uslove u buragu što je izuzetno važno jer je optimalno funkcioniranje buraga ključno za postizanje optimalnog zdravlja, reprodukcije i proizvodnje krava.

Za optimalno funkcioniranje TMR tehnologije vrlo je važan redosled ubacivanja krmiva u TMR mašinu. Kod TMR mašina sa vertikalnim sistemom mešanja koji se najčešće koriste važi sledeći redosled ubacivanja komponenti obroka:

 1. komponente koje imaju veći sadržaj suve materije i veću dužinu vlakana npr. seno, slama
 2. komponente obroka koje imaju veći sadržaj suve materije i manju dužinu, npr. mlevene žitarice, sačme uljarica i sl.
 3. komponente s nižim sadržajem suve materije i većom dužinom vlakana npr. travna silaža
 4. komponente s nižim sadržajem suve materije i manjom dužinom vlakana, npr. kukuruzna silaža
 5. komponnete obroka u tekućem obliku, npr. melasa, voda

Kako bi pomogli proizvođačima mleka da primene ili unaprede postojeću TMR tehnologiju ishrane imamo u ponudi vrhunske SANO TMR mašine u širokoj paleti opcija (vučene ili samohodne) nemačkog proizvođača Siloking. 

Tehnički aspekt

Promene u svetskoj ekonomskoj i poljoprivrednoj politici ne postavljaju samo nove izazove na savremenim farmama – već nude i velike mogućnosti. Korišćenje savremene visoke tehnologije može značajno doprineti znatnom i trajnom smanjenju troškova proizvodnje i osiguravanju konkurentnosti. 

Svojom tehnologijom mešanja stočne hrane, SANO TMR podržava farmere u uspešnom vođenju svojih farmi optimizirajući proizvodnju i postižući merljive uštede.

SANO TMR proizvodi osiguravaju da su preduzimljivi farmeri idealno opremljeni za pripremu svojih farmi za dugoročni uspeh.

GLAVNI CILJ: minimizirati trošak hrane po litri mleka

Danas je glavno pitanje za sve farmere trošak hrane. Otprilike polovina svih troškova po litri mleka posledica je troška osnovnog obroka i proizvoda. Napredna tehnologija hranjenja može značajno pomoći u efikasnijoj proizvodnji mleka i pomoći u optimizaciji procesa.

prednosti sano tmr a

Samohodne mešalice za hranu jednako primenljive za porodična gazdinstva i za velike farme sa različitim proizvodnim grupama, ili sa uskim i niskim ulazima u štalu.

Sigurno i čisto

Unutrašnjost jedinice za mešanje dizajnirana je na način kojim garantuje potpuni utovar i izbegava začepljenje čak i kada se koriste komponente za ishranu sa dugim vlaknima.

Robusni prsten za slamu je deo standardne opreme. Niži delovi nosača prstena osmišljeni su na način da se izbegne začepljenje i spreči prelivanje dugo-vlaknastih materijala.

Rezervoar za mešanje

Savršen odnos visine i širine rezervoara i prikladni puž za mešanje osnova je pravilnog rada jedinice za mešanje.

Geometrija rezervoara i turbo puž savršeno su usklađeni, što omogućuje kratka razdoblja mešanja, istovremeno zadržavajući strukturu hrane na optimalan način, a čime se ujedno omogućuje dug radni vek mašine. Rubni oblik rezervoara usporava kružno pomeranje hrane i time podržava uspravan postupak mešanja. Na taj se način redukuje vreme mešanja, zadržava struktura hrane i takođe smanjuju radni troškovi.

Prilagođavanje brzine puža

Menjač sa dve brzine (standardan za Kompakt od 10-T do 14, Premium od 11 do 14 i za sve Duo modele) omogućuje prilagođavanje brzine puža na različite radne procese (korak 1: mešanje na 17 kpm, korak 2: rezanje dugovlaknastih komponenti i potpuno pražnjenje na 33 kpm).

Brzine se mogu menjati ručno, preko Bowden kabla ili hidraulički.

Efiksanost

Izbacivač slame visokog kapaciteta, sa mehaničkim pogonom. Kombinacija mešalice i izbacivač slame omogućuje višenamensko korišćenje Sano TMR Profi mešalice. Izbacivač slame visokog kapaciteta raspoređuje čak i duga vlakna precizno i na udaljene delove štale.

Veličina stroja
Broj krava
5 m3
30 – 40
8 m3
48 – 64
10 m3
60 – 80
11 m3
66 – 88
12 m3
72 – 96
13 m3
78 – 104
14 m3
84 – 112
16 m3
96 – 128
0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu