Savremeni odgoj podmlatka (Ubrzani ili intenzivan uzgoj)

 1. Suština ovog koncepta je postizanje većeg prirasta i odgajanje većeg broja junica, a time se ubrzava obrt stada. Taj veći broj junica (ostvareni prirast) se tretira kao prihod i jeste prihod par excellence, a može se iskoristiti unutar farme za povećani remont, odnosno poboljšanje genetskih performansi stada, povećanje brojnog stanja (rast stada iz sopstvenih izvora) ili se njihovom prodajom može ostvariti dodatni prihod farme
 2. Junice trebaju da budu osemenjen kada postignu odredjenu visinu (okvir), a ne starost ili težinu.
 3. Ishrana i menadžment su prilagodjeni ostvarenju genetskog potencijala jedinki za postizanje odredjenog
 4. Ulazak u polnu zrelost zavisi od brzine prirasta, a ne od starosti.

savremeni-ubrzani-odgoj-teladi-sano

Da bi bolje razumeli ubrzani proces odgoja teladi moramo da znamo šta bi se dešavalo ako bi tele ostavili sa majkom. Pretpostavimo da se radi o teletu od oko 45 kg telesne mase. Uporedni prikaz Ishrane punomasnim mlekom i tradicionalnom zamenicom za mleko:

 

 • Tele bi sisalo 6 do 10 puta na dan
 • Konzumiralo bi između 16 – 24% (u proseku 20%) mleka u odnosu na svoju telesnu masu.
 • Konzumiralo bi između 7 i 10 litara mleka na dan
 • Konzumiralo bi 0,9 – 1,3 kg suve materije iz mleka
 • Konzumirao li bi 2 – 3 puta više suve materije od teladi u programu ishrane teladi sa mlečnom zamenicom 20 : 20.
 • Konzumiralo bi od 250 – 340 grama proteina u odnosu na 86 grama proteina u tradicionalnom uzgoju.

Uporedni prikaz hemijskog sastava punomasnog mleka i tradicionalne zamenice za mleko (20:20)

Punomasno mleko
Zamenica za mleko 20:20
12,7 % suve materije
11,4 % suve materija
27% proteina
20% proteina
30% masti
20% masti
34,15 g proteina/l
22,77 g proteina/l
37,98 g masti/l
22,77 g masti/l
50 % više proteina
67 % više masti

Ubrzani odgoj teladi do odbića uvažava različite potrebe teladi u različitim vremenskim uslovima, pri povećanim potrebama u uslovima primene određenih zootehnoloških mera (aktivna imunizacija, obezrožavanje, obeležavanje itd).

tabela telad

U tabeli su prikazani Ključni Indikatori Učinka (KPI) za intenzivan (ubrzan) uzgoj i za konvencionalni uzgoj teladi.

Pokazatelj
Intenzivan uzgoj
Konvencionalan uzgoj
Rad sa kolostrumom
Odličan
Odličan
Prosečan dnevni prirast (kg)
0,75 – 1,0
0,350 – 0,600
Količina konzumiranog mleka dnevno
2 – 10 dana starosti
5 – 6 litara
4 litra
11 – 20 dana starosti
6 – 10 litara
4 – 6 litra
21 – 35 dana starosti
7 – 10 litara
6 litara
35 – 56 dana starosti
7 – 10 litara
6 litara
Pred odbijanje
4 litra
2 – 4 litra
Slobodan pristup vodi
Najbitnije
Poželjno
Starter dnevno svež
Najbitnije za malu telad
Preporučuje se
Poželjan kod velike teladi
Preporučuje se, ne često
Starter sirovih proteina
> 20
≤ 20
Starter po boji
Najbitnije
Preporučuje se
Metod odbijanja
Po količini konzumiranog startera i telesnoj masi i visini
Po starosti
promene-u-sastavu-mleka-kolostruma-nakon-prve-druge-i-treće-muže
0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu