Izazovi odgoja

U mlečnom govedarstvu, kao u svakom drugom poslu profit je razlika između troškova i prihoda. Jednostavnost ovakve postavke skriva dva problema. 

tradicionalni-odgoj-teladi-sano

Prvi, troškovi nastaju pre nego što se realizuje prihod. Drugo, lakše se mogu sabrati troškovi nego što se mogu predvideti prihodi. Nažalost, mora se potrošiti novac da bi se napravio novac. 

Reprodukcija na farmama je najupečatljiviji primer za taj koncept. Reproduktivni troškovi nastaju mesecima i godinama pre nego što počne da se realizuje prihod. Kao proizvod dobre reprodukcije nastaju nove jedinke, a njihovo zdravlje, prirast i produktivnost u najvećoj meri zavise od ishrane i upravljačke prakse na farmi. Svaka odgajena junica i rođeno tele predstavlja izazov kako bi se održalo brojno stanje ili povećalo stado, kako bi se popravila genetska struktura stada i u krajnjem ishodu da bi se povećao prihod farme.

Dugačak međugeneracijski interval u mlečnom govedarstvu predstavlja veliki izazov za svakog farmera, jer odgoj priplodnog podmlatka stvara velike finansijske troškove. U nemogućnosti da se deluje na biološke osobine vrste, jedini način da se skrati međugeneracijski interval je brži odgoj priplodnih junica i njihova ranija oplodnja odnosno pomeranja prvog telenja sa uobičajenih 24 do 27 meseca na 21 do 23 mesec.

Tradicionalni odgoj

odgoj-teladi-sano-metabolic-sprint-plan-ishrane
sano-spirit-konceprt-sanolac-startino

Karakteristike tradicionalnog odgoja

  1. Sa osemenjavanjem junica se počinje kada one postignu određenu starost i težinu
  2. Program odgoja junica se smatra najvećim troškom do telenja i servisisran je iz prodaje mleka.
  3. Obroci se formulišu da čine najmanje troškove po hranidbenom danu, a ne računaju se prema troškovima prirasta po hranidbenom danu.
  4. Uslovi držanja su u najčešće oskudni kako bi se i ti troškovi sveli na minimum
0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu