Ishrana

Hrana ima veliki uticaj na reprodukciju stada, proizvodnju mleka i na tov jaradi. Načinom na koji hranimo životinje određuje se i brzina kojom će jarad rasti. Životinje koje se hrane neprimerenom ili nekvalitetnom hranom sklonije su raznim bolestima koje se javljaju u uzgoju, te neće dostići očekivanu proizvodnju, prema svom genetskom potencijalu za proizvodnju. Balansiranje obroka od izuzetne je važnosti za efiksnu i uspešnu proizvodnju. Optimalan obrok obezbeđuje da se uz minimlna ulaganja po jedinici hrane ostvare što bolji rezultati. Redukujući troškove, a povećavajući prihod povećava se profit.

ishrana-koza-sano

Pravilnom i standardizovanom ishranom može se značajno istaći genetski potencijal životinje, kao i nivo  njihove proizvodnje. Sano kocnept ishrane poštuje posebnosti svake faze. To je osnova uspešne i profitabilne proizvodnje.

Energetske potrebe

Tokom prva tri meseca gravidnosti koze, rezerve energije ostaju stabilne ili se povećavaju. Njihova mobilizacija može početi u četvrtom mesecu, dok u petom mesecu postaje intenzivna.

Energetske potrebe koza su maksimalne krajem prve nedelje ili tokom druge nedelje laktacije, dok se kapacitet uzimanja hrane povećava puno sporije.

Energetski deficitaran obrok smanjuje plodnost i proizvodnju mleka kod koza, zadržava porast jarića, odlaže pubertet, dovodi do smanjenja otpornosti prema zaraznim bolestima. Do deficita u pogledu nivoa energije u ishrani koza može doći usled restrikcije obroka ili zbog niske svarljivosti komponenata obroka. Određivanje energetskih potreba koza zasnovano je na nekoliko faktora:

 • telesna masa,
 • kondicija,
 • aktivnost,
 • bremenitost,
 • rast,
 • laktacija
 • proizvodnja kostreti.

Potrebe na proteinima

Deficit proteina u obroku iscrpljuje rezerve u krvi, jetri i mišićima i predisponira životinju za razna oboljenja. Izrazito nizak nivo sirovih proteina u obroku koza prouzrokuje smanjeno konzumiranje hrane. Dugotrajna deficitarnost u proteinima dovodi do zaostajanja rasta fetusa, do smanjene  porođajne težine i porasta jaradi, kao i do smanjene proizvodnje mleka u koza.

Mineralne materije i vitamini

Potrebe koza u mineralnim materijama zavise od nivoa proizvodnje i njihovog nivoa u obroku. Hraniva kojima se hrane koze su najčešće deficitarna u ovim materijama, pa je zbog toga potrebno da proizvođač stalno brine o nivou ovih supstanci u obroku, jer je njihova uloga u organizmu životinja višestruka i složena.

Simptomi deficitarnosti minerala u ishrani koza i njihove posledice slični su onima u drugih preživara.

Obroci za koze takođe treba da sadrže adekvatne količine vitamina da bi se održalo normalno zdravlje životinja. Visoko mlečne koze se, pri stajskom gajenju, najčešće hrane neadekvatnim obrocima u pogledu nivoa vitamina, pa ih redovno treba dodavati.

 

Primeri dnevnih obroka za koze u različitim fazama proizvodnje

Primer smese za koze:

Komponenta
Udeo u %
Kukuruz
38,00
Ovas
20,00
Ječam
20,00
Sojina sačma 44% SP
20,00
Stočna kreda
2,00
Ukupno
100,00
Sastav smese
Sirovi protein
16,39
Metabolička energija
11,03 MJ
Kalcijum
0,84
Fosfor
0,36

Dnevni obrok za mlečne koze, 1-3. mesec graviditeta, težina: 50 kg

Komponenta obroka
Količina u kg
Kukuruzna silaža, 30% ST
3,000
Kukuruz/ječam/ovas
0,350
Livadsko seno
0,150
Ovisan
0,025
Sastav dnevnog obroka
Sirovi protein (g)
139,00
Neto energija lakt. (MJ)
8,80
Sirova vlaknina (g)
257
Kalcijum (g)
10,14
Fosfor (g)
5,10
Vitamin A (I.J.)
7 500,00
Vitamin D (I.J.)
2000,00
Vitamin E (mg)
8
Kalcijum : Fosfor
1,92 : 1
Cink (mg)
180
Gvožđe (mg)
60
Mangan (mg)
120
Selen (mg)
0,90

Dnevni obrok za mlečne koze, 4. + 5. mesec graviditeta, težina: 55 kg

Komponenta obroka
Količina u kg
Kukuruzna silaža, 30% ST
2,000
Kukuruz/ječam/ovas
0,800
Smesa koze
0,200
Ovisan
0,030
Sastav dnevnog obroka
Sirovi protein (g)
159,00
Neto energija lakt. (MJ)
11,00
Sirova vlaknina (g)
170
Kalcijum (g)
12,10
Fosfor (g)
6,27
Vitamin A (I.J.)
9000,00
Vitamin D (I.J.)
2400,00
Vitamin E (mg)
9
Kalcijum : Fosfor
1,92 : 1
Cink (mg)
180
Gvožđe (mg)
60
Mangan (mg)
120
Selen (mg)
0,90

Dnevni obrok za mlečne koze, 3 l mleka, težina: 55 kg (kukuruzna + travna silaža + smesa)

Komponenta obroka
Količina u kg
Kukuruzna silaža, 30% ST
2,500
Travna silaža
1,000
Smesa koze
1,200
Ovisan
0,030
Sastav dnevnog obroka
Sirovi protein (g)
322,00
Neto energija lakt. (MJ)
14,99
Sirova vlaknina (g)
334
Kalcijum (g)
19,65
Fosfor (g)
8,91
Vitamin A (I.J.)
9000,00
Vitamin D (I.J.)
2400,00
Vitamin E (mg)
9
Kalcijum : Fosfor
2,20 : 1
Cink (mg)
180
Gvožđe (mg)
60
Mangan (mg)
120
Selen (mg)
0,90

Primeri obroka za jarad

Primer smese za jarad:

Komponenta
Udeo u %
Kukuruz
52,00
Ječam
15,00
Sojina sačma
28,00
Biljno ulje
2,00
Stočna kreda
3,00
Ukupno
100,00
Sastav smese
Sirovi protein
18,61
Metabolička energija
11,64 MJ
Kalcijum
1,21
Fosfor
0,37

Dnevni obrok za tovnu jarad, težine 15-25 kg, prirast ca 350 g dnevno

Komponenta obroka
Količina u kg
Smesa za jarad
1,000
Livadsko seno
0,150
Ovisan
0,025
Sastav dnevnog obroka
Sirovi protein (g)
200,00
Metabolička energija (MJ)
12,74
Kalcijum (g)
17,23
Fosfor (g)
5,86
Vitamin A (I.J.)
7 500,00
Vitamin D (I.J.)
2000,00
Vitamin E (mg)
8
Kalcijum : Fosfor
2,94 : 1

Dnevni obrok za tovnu jarad, težine 26-35 kg, prirast 400 g

Komponenta obroka
Količina u kg
Smesa za jarad
1,200
Livadsko seno
0,200
Ovisan
0,030
Sastav dnevnog obroka
Sirovi protein (g)
242,00
Metabolička energija (MJ)
15,43
Kalcijum (g)
20,80
Fosfor (g)
7,08
Vitamin A (I.J.)
9000,00
Vitamin D (I.J.)
2400,00
Vitamin E (mg)
9
Kalcijum : Fosfor
2,94 : 1
 • 2. do 7. dan života – do 2,2 lit mlečne zamenice na dan podeljeno na 4 obroka
 • 8. do 21. dan života – 1,8-2,4 lit mlečne zamenice na dan podeljeno na 4 obroka
 • 22. do 42. dan života – 2 lit mlečne zamenice na dan podeljeno na 2 obroka
0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu