Ovce i koze

Ovce

Uzgoj ovaca kao i svaka stočarska proizvodnja ima određene posebnosti, na koje je potrebno obratitipažnju kako ne bi nastali problemi I kako bi se obezbedila efikasna proizvodnja uz niske troškove.Uspešna proizvodnja se postiže poštovanjem principa (ciljeva) uspešnosti u odgoju ovaca.

Ishrana ovaca

Jedan od najznačajnijih aspekata svake farme je ishrana. Osnovni proces svake stočarske proizvodnje iz kojeg se dobijaju krajni proizvodi (meso, mleko, jaja) u najvećoj meri zavisi od kvalitetne ishrane. Ishrana presudno određuje i efikasnost i ekonomičnost same farme budući da ima veliki uticaj na zdravlje i iskorišćenje genetskog potencijala životinja.

Choose farm size

  • 1-25

  • 25-50

  • 50+

Za uspešnost farme potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

Principi (ciljevi) uspešnosti

Uzgoj ovaca kao i svaka stočarska proizvodnja ima određene posebnosti, na koje je potrebno obratiti pažnju kako ne bi nastali problemi i kako bi se obezbedila efikasna proizvodnja uz niske troškove. Uspešna proizvodnja se postiže poštovanjem principa (ciljeva) uspešnosti u odgoju ovaca.

Balansiranje obroka ovaca

Balansiranje obroka od izuzetne je važnosti za efiksnu i uspešnu proizvodnju. Optimalan obork obezbeđuje da se uz minimlna ulaganja po jedinici hrane ostvare što bolji rezultati, redukujući troškove, a povećavajući prihod povećava se profit.

Ishrana po fazama

Hrana ima veliki uticaj na reprodukciju stada, proizvodnju mleka i na tov jaradi i janjadi. Načinom na koji hranimo životinje određuje se ibrzina kojom će jarad i janjad rast. Sano kocnept ishrane poštuje poosebnosti svake faze. To je osnova uspešne i profitabilneproizvodnje.

Ostani u toku

Najnovije vesti

Blog
toplotni-stres-kod-svinja

Toplotni stres kod svinja Kako da postignem visoke proizvodne rezultate uprkos vrućini? Za razliku od ljudi, svinje se ne mogu znojiti. Iz tog razloga je važno da postoji mogućnost njihovog rashlađivanja, kao i preduzimanje drugih mera zaštite svinja u slučaju visoke temperature. Toplotni...

Novosti

1. kupi okruglo tonu i nadaj se poklonu! Za 1000 kg Protamino Premium – 1 vreća (25 kg) istog proizvoda gratis Za 1000 kg Protamino Premium Forte – 1 vreća (25 kg) istog proizvoda gratis Za 1000 kg Protamino Piggi – 1 vreća...

Novosti

Cene svinja na svetskim berzama za 36. nedelju PRASAD EZG 25 kg (DE) – 20 € SPF 30 kg (DK) – 28,24 € TOVLJENICI (kg živa vaga) DCA Beursprijs 2.0 (NL) – 1,24 €

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu