Balansiranje obroka ovaca

A. Proces balansiranja obroka za ovce

Balansiranje obroka od izuzetne je važnosti za efiksnu i uspešnu proizvodnju. Optimalan obrok obezbeđuje da se uz minimlna ulaganja po jedinici hrane ostvare što bolji rezultati, redukujući troškove, a povećavajući prihod povećava se profit.

Balansiranje obroka ovaca u osnovi je slično balansiranju obroka goveda. Da bi se obezbedio adekvatna kabasnost i koncentracija energije, potrebno je najmanje 2, a najviše 3% suve materije kabaste krme  na 100 kg žive mere.  Ukupna količina konzumirane hrane ne bi trebalo da prelazi 3,5-4,0% suve materije od telesne  mase ovaca.

Balansiranje-obroka-za-ovce-sano

Pri izračunavanju sadržaja suve materije u obrocima ovaca u laktaciji mogu se koristiti sledeće preporuke koje predstavljaju prosečan sadržaj suve materije (u kg) po kilogramu krme prirodne vlažnosti:

Suva materija
Količina
Suva kabasta krma (seno, slama, kukuruz, šuma)
0,80 – 0,85 kg
Stočna repa
0,22 – 0,24 kg
Silaža
0,20 – 0,30 kg
Krma od žitarica i uljane ljuske (soja, suncokret)
0,90 kg
Zelena krma (perko, kelj, lucerka, kukuruz)
0,15 kg

B. Obroci za ovce

Dobro sastavljen obrok treba da obezbedi životinji sve hranljive sastojke koji su joj potrebni za 24 sata. Mnogo krme sa sličnom hranljivom vrednošću mogu se zameniti jedna za drugu u obrocima ovaca, samo ako njihova cena to dozvoljava. S druge strane, zamenom se pruža najjeftiniji obrok.

Da bi se mogao sastaviti obrok za ovce u laktaciji, neophodno je znati živu masu ovaca, rasu, da li doji jedno ili dve itd. Na osnovu ovih podataka i korišćenjem tabela datih u svim priručnicima za hranu domaćih životinja, određuje se norma izražena u ovsenim jedinicama, svarljivim proteinima, Ca, P, itd.

Nakon određivanja norme, sastavljamo obrok. Na raspolaganju su nam sledeće krme: ljuska suncokreta, pšenične mekinje, ječam, pšenica, kukuruz, sušene kriške šećerne repe, koštano brašno, so, kukuruzna silaža, livadsko seno i seno lucerke.

Uzimajući u obzir prednost koncentrata, pravimo mešavinu krme koja će približno sadržati 100 g svarljivih proteina po jednoj ovsenoj jedinici. Procentualni sastav te smeše izgledao bi ovako:

Krme
Procenat (%)
Suncokretova ljuska
15
Pšenične mekinje
10
Ječam
20
Pšenica
15
Kukuruz
22
Kriške šećerne repe (suve)
15
Ovisan – SANO
3

Na osnovu ovih krmiva kojim raspolažemo i na osnovu hranljive vrednosti krmne smeše, obrok bi izgledao ovako:

Krme
Količina
Kukuruzna silaža
1,5 kg
Livadsko seno
1,0 kg
Seno lucerke
0,5 kg
Krmna smeša
0,3 kg

Upoređujući hranljivu vrednost dnevnog obroka sa normom, vidi se da se potrebe za hranljivim sastojcima pomoću navedenih krma u potpunosti zadovoljavaju.

Korišćenjem ovih preporuka možemo lako da sastavimo obrok, a time da dobijemo maksimalnu produkciju ovce.

Ovce daju četiri stvari tokom godine, uključujući jagnjad, vunu, mleko i stajsko đubrivo. Ovce koriste krmni otpad drugih životinja na nekim farmama, izvrsni su uništavači korova, a zbog izgrađenosti usana mogu da sakupljaju žito raštrkano prilikom pripreme i čuvanja nekih krma. Ovci nisu potrebni skupi objekti ili oprema, niti velika radna snaga.

Ovce su dobri čistači. Trebalo bi im dozvoliti da pasu travu oko objekata, nakon prodaje jagnjadi.

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu