Smeštaj

Nazimice

Ukupna slobodna podna površina na raspolaganju svakoj nazimici nakon pripusta i svakoj krmači, ako se nazimice i/ili krmače drže u grupama, mora biti najmanje 1,64 m2 za nazimice i 2,25 m2 za krmače. Kad se te životinje drže u grupama sa manje od šest životinja, slobodna podna površina mora se povećati za 10 %. Ako se te životinje drže u grupama od 40 ili više životinja, slobodna podna površina može se smanjiti za 10 %.

smeštaj-nazimice-sano

Krmače i nazimice moraju se držati u grupama u razdoblju od četvrte nedelje nakon pripusta do nedelju dana pre očekivanog vremena prašenja. Stranice odeljka u kojem se drži grupa moraju biti duže od 2,8 m. Ako se u grupi drži manje od šest jedinki, stranice odeljka u kojem se drži grupa moraju biti duže od 2,4 m. Izuzetno, krmače i nazimice koje se drže na gazdinstvima sa manje od 10 krmača, mogu se držati pojedinačno, pod uslovom da se mogu nesmetano okrenuti u odeljcima.

Sve suprasne krmače i nazimice, u svrhu smanjivanja gladi i zbog potrebe za žvakanjem, moraju dobijati dovoljne količine voluminozne hrane ili hrane sa većim sadržajem vlakana kao i hrane visoke energetske vrednosti.

Prilikom kupovine nazimica danskog genotipa, kompanija SANO garantuje da su životinje najvišeg zdravstvenog statusa (SPF – specific pathogen free) stoga je nazimice najbolje i najpravilnije smestiti u posebno izdvojeni prostor kako bi se životinje postepeno navikle na patologiju koja je prisutna na farmi i kako bi odgovor njihovog imunog sisetma bio adekvatan. 

Stručnjaci i eksperti za područje svinjogojstva ne preporučuju kupovinu rasplodnih nazimica sa više različitih farmi zbog potencijalne opasnosti unosa različitih patogenih mikroorganizama. Zdravstveni status ovih životinja mora biti na najvišem nivou. Prilikom smeštaja u izdvojeni prostor isti mora biti očišćen, opran i dezifnikovan.

Krmače i sisajuća prasad

Za ovu kategoriju je potrebno osigurati temperaturne uslove smeštaja za svaku proizvodnu fazu unutar ciklusa zbog same dobrobiti životinja. Tako za vreme suprasnosti (pripustilište i čekalište) temperatura u objektu za smeštaj krmača treba biti 12 – 16°C, dok u prasilištu optimalna temperatura za krmača u laktaciji treba biti 16 – 18°C.U isto vreme optimalna temperatura za prasad treba biti 28 – 34°C, što nije uvek lako ispuniti. 

smeštaj-tovljenici-prasad-sano

Uz temperaturu u objektima za smeštaj bitna je i relativna vlažnost vazduha koja u pripustilištu i čekalištu treba biti maksimalno 75%, dok je u prasilištu 80%. Svinje su za razliku od goveda mnogo osetljivije na temperaturne promene. Tako je za njih uz optimalnu temperaturu vazduha i relativnu vlagu uz stvaranje pogodne mikroklime koju uz temperaturu i vlažnost vazduha čine i brzina strujanja i sastav vazduha, kao i svetlost. Optimalna brzina kretanja vazduha zavisi od godišnjeg doba, pa zimi iznosi 0,05 – 0,30 m/s (za prasad, krmače i tovljenike), dok se leti optimalna brzina strujanja vazduha povećava 0,30 – 1,00 m/s. 

Odbijena prasad i Tovljenici

Slobodna podna površina na raspolaganju svakom odbijenom prasetu ili svinjama za uzgoj koje se drže u grupama treba biti kako sledi:

Živa vaga (kg)
<10
10 – 20
20 – 30
30 – 50
50 – 85
85 – 110
>110
m2
0,15
0,20
0,30
0,40
0,55
0,65
1,00

Za ostvarivanje podsticaja na osnovu dobrobiti životinja navedene površine trebaju biti uvećane za 10 % stoga kod planiranja izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iste treba uzeti u obzir.

Temperatura u objektima za smeštaj prasadi nakon odbića treba biti 20 – 28oC s tim da se temperaturna kriva smanjuje za 1oC svake nedelje kako prasad raste. Temperatura prema prasadi treba na početku ulaska u fazu odgoja biti 28oC. Relativna vlažnost vazduha treba biti max. 70 %. Optimalna brzina kretanja vazduha zavisi od godišnjeg dobu pa zimi iznosi 0,05 – 0,30 m/s (za prasad, krmače i tovljenike), dok se leti optimalna brzina strujanja vazduha povećava 0,30 – 1,00 m/s.

smeštaj-krmače-i-prasad-sano

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu