Genetika je važan deo Sano koncepta koji u značajnoj meri utiče na krajnje rezultate, odnosno na uspešnost farme i njenu profitabilnost. Superiorna plodnost, velika brzina i kapacitet rasta, dobro iskorišćavanje hrane i vrhunski kvalitet mesa na liniji klanja su osobine vrhunske genetike, koji se postiže uz primenu Sano koncepta

20210816 genetika

Kompanija SANO sudeluje prilikom organizacije i izrade planova nabave tovnog materijala u svrhu osiguranja tri turnusa godišnje po farmi ukoliko se tov radi do 120-130 kg TM. U partnerskom odnosu s farmerom izrađuju se planovi nabavke prasadi i punjenja objekata ukoliko proizvodni ciklus nije zatvoren (krmače – prasad – tovljenici). Ukoliko se proizvodni ciklus zatvoren farmera se savetuje kako i na koji način u postojećim okolnostima sa sopstvenim genotipom i primenom SANO koncepta ishrane može ostvariti najbolje proizvodne rezultate (visoke priraste i malu konverziju hrane za 1 kg prirasta) – posmatra se i utiče na efikasnost proizvodnje.  Kompanija SANO posreduje i pomaže prilikom nabavke tovnog materijala koji je vrhunskog zdravstvenog statusa i koji je u programu vakcinacije koji štiti same životinje i osigurava konkurentne naturalne performace svakog farmera. Dobar menadžment – upravljanje proizvodnjom je 80 % uspeha na farm

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu