Smeštaj

Slobodna podna površina na raspolaganju svakom odbijenom prasetu ili svinjama za uzgoj koje se drže u grupama treba biti kako sledi:

Živa vaga (kg)
<10
10 – 20
20 – 30
30 – 50
50 – 85
85 – 110
>110
m2
0,15
0,20
0,30
0,40
0,55
0,65
1,00

Za ostvarivanje podsticaja na osnovu dobrobiti životinja navedene površine trebaju biti uvećane za 10 % stoga kod planiranja izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iste treba uzeti u obzir.

 

Temperatura u objektima za smeštaj prasadi nakon odbića treba biti 20 – 28oC s tim da se temperaturna kriva smanjuje za 1oC svake nedelje kako prasad raste. Temperatura prema prasadi treba na početku ulaska u fazu odgoja biti 28oC. Relativna vlažnost vazduha treba biti max. 70 %. Optimalna brzina kretanja vazduha zavisi od godišnjeg dobu pa zimi iznosi 0,05 – 0,30 m/s (za prasad, krmače i tovljenike), dok se leti optimalna brzina strujanja vazduha povećava 0,30 – 1,00 m/s.

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu