Ishrana živine

U većini zemalja živinarstvo zauzima značajno mesto u ukupnoj proizvodnji hrane.

Proizvodnja i potrošnje živinskg mesa u značajnom je porastu, jer živinsko meso i jaja zauzimaju značajno mesto u ishrani ljudi. Jedan od razloga tome je, zato što je sadržaj proteina u pilećem mesu relativno visok, a masti nizak u odnosu na goveđe i svinjsko meso.

ishrana-koka-nosilja-puno-jaja-sano

Jaje se smatra najsavršenijim proizvodom koji sadrži idealan odnos proteina, energije, vitamina i minerala.

Ishrana koka nosilja

Metod ishrane koka nosilja zavisi od starosti i faze proizvodnje, kao i od karakteristike pojedinih liniskih hibrida .

Kod koka nosilja razlikujemo :

  1. Period odgoja – koji traje od 0 do 18 nedelja života
  2. Period pre nošenja jaja
  3. Period proizvodnje jaja – do 72 ili 80 nedelja nosivosti

Svaka faza proizvodnje jaja ima svoje potrebe u ishrani koje su vrlo specifične. Prilikom sastavljanja smeša potrebno je konsultovati tehnološki vodič , koji je specifičan za svaki hibrid.

Zbog visoke nosivosti, kokoši u periodu nošenja trebalo bi hraniti  ad libitum (po volji).

Indikatori koji su važni za ishranu koka nosilja su :

Konzumiranje hrane po jednoj životinji

Ono varira u zavisnosti od proizvodnje jaja i telesne mase. Na konzumiranje hrane utiče i zdravstveno stanje životinja kao i uslovi spoljašnje sredine, naročito visoka temperatura.

Obično odrasla kokoška (na primer Leghorn liniskog hibrida) konzumira u toku jedne godine oko 38 kg hrane, a proizvede oko 270 jaja.

Hrana može uticati na kvalitet jaja

Tako na primer deficit kalcijuma, fosfora , mangana, vitamina D ima za posledicu loš kvalitet ljuske jajaeta. Boja žumancete gotovo isključivo zavisi od ishrane koka nosilja.

U savremenoj živinarskoj proizvodnji kvalitet ishrane zauzima visoko mesto, pošto se zna da ishrana učestvuje u ukupnim troškovima proizvodnje sa 60– 70 %.

To praktično znači da se odrđenim poboljšanjem i uštedama može u najvećoj meri uticati na smanjenje ukupnih  troskova proizvodnje jaja.

Sano koncept ishrane koka nosilja posebnu paznju posvećuje što kvalitetnijoj ishrani sa kvalitetnim proizvodima iz grupe premixa, dopunskih smeša i gotovih smesa.

Uporebom Sano proizvoda dobijete najbolji proizvod na tržištu i tako ćete imati profitabilnost u Vašoj proizvodnji.

Sano koncept ishrane koka nosilja prilikom fazne ishrane - PREMIXI

1 – 6  nedelje — Broiler Clinacox / Sacox   ( 1.5 %)
broiler-clinacox-25-kg-sano
6 – 12 nedelja — Broiler Sacox / Clinacox  ( 1,5 % )
12 – 16 nedelje — Poultry Premix   ( 1,5 % )
16 – 18 nedelja — Big Egg  ( 1,25 % )
Posle 18 nedelja — Big Egg  ( 1,25 % )

Sano koncept ishrane koka nosilja prilikom fazne ishrane - PROTAMINO ( dopunske smeše )

1- 6 nedelje — Protamino Avanti / Classico
6 – 12 nedelja — Protamino Classico / Avanti
12 – 16 nedelja — Protamino Fino
protamino-fino-25-sano
16 – 18 nedelja  – Protamino QQRQ ( 25 % )
protamino-qqrq-25-kg-sano
Posle 18 nedelja – Protamino QQRQ ( 25 % )

Sano koncept ishrane koka nosilja GOTOVIM SMEŠAMA

Gotova smeša za fazu nošenja jaja –  DJ OVO
0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu