Odgoj teladi do odbića

Praktično sprovođenje koncepta

Kod ubrzanog odgoja teladi može se očekivati:

 • Da balega bude nešto mekša
 • Veća količina balege
 • Manja konzumacija startera u početku:
 • Što takođe doprinosi nešto mekšoj balezi
 • Starter se daje od trećeg dana života po volji
 • Hranilice se čiste na dnevnoj bazi
 • Povećavati količinu hrane kako raste konzumacija

Zalučenje teladi

 • Zalučenje zavisi od kvaliteta mlečnih zamenica ili punomasnog mleka. Takođe zavisi od kvaliteta startera.
 • Ne forsira se zalučenje teladi smanjnjem tečne hrane.
 • Proteini i masti u mleku ili mlečnim zamenicama su mnogo svarljiviji od onih u starteru za telad.
 • Ako telad ne konzumira dovoljnu količinu startera pri odbiću, nakon odbića će doći do pada telesne mase.

Tako se zalučenje teladi zasniva na:

 • Količini konzumirane suve materije, a ne na starosti teladi što je slučaj kod konvencionalnog odgoja teladi.
 • Odbijanje se obavlja kada telad u tri uzastopna dana konzumira oko 1 kg startera za telad sa 23 do 25 % proteina.
 • Ukoliko se telad hrani sa konvencionalnim starterom 18% proteina, treba da ga konzumiraju do oko 2 kg pre odbića.
 • Konzumacija veće količine startera nije dobar znak. Ukazuje na pothranjenost teladi.
 • Period posle odbića je period kada se najčešće javljaju respiratorne bolesti
 • Prosečna starost pri odbiću je od 8. do 10. nedelje života.

Na farmama koje su usvojile ovakve programe odgoja teladi ističu sledeće prednosti:

 • Ubrzani rast od rođenja do zalučenja
 • Povećan odnos mišićnog tkiva u odnosu na masno tkivo
 • Povećanu efikasnost prirasta
 • Bolje razvijanje parenhimskog tkiva mlečne žlezde (mnogo više mamarnog tkiva za veći potencijal proizvodnje mleka)
 • Poboljšan imunološki odgovor (sniženje stope morbiditeta i mortaliteta). Gubitci od uginuća ˂1 %
 • Sniženje troškova rada i lekova (troškovi za lekove se smanjuju za 80%)
 • Skraćuje se vreme do prvog telenja
 • Nije potrebno menjati program u vezi sa promenom vremenskih prilika
 • Povećanje proizvodnje mleka u prvoj laktaciji za ( za oko 770 litara ).

Nakon odbića treba nastaviti sa sledećim:

 

 • Starter sa 22 – 26 % proteina
 • Treba održavati sličan nivo proteina
 • Hraniti telad sa starterom bez dodavanja sena najmanje dve nedelje po odbiću
 • Posmatrati konzumaciju stratera; trebalo bi da podignu konzumaciju na 2,7 do 3,6 kg u prvoj nedelji po odbiću.

Prelazak sa startera na grover

 

 • Kada u prvoj nedelji po odbiću povećaju konzumaciju na željenu
 • Telad prebaciti iz individualnih u male grupne bokseve
 • Davati starter još 3 – 4 dana
 • Preći na grover sa dodatkom 20 % visoko kvalitetnog sena
0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu