Ishrana tovljenika

Najveći deo ishrane svinja (70 – 75 %) se odnosi na ishranu tovnih svinja, što govori da o efikasnosti pretvaranja hrane u prirast tovnih svinja, ali i u odnosu na hranjive vrednosti i cene, zavisi uspeh celokupne svinjogojske proizvodnje. Sam način dovoza i skladištenja hrane takođe utiče na konzumaciju i iskoristivost. Dužina trajanja tova varira od zemlje do zemlje i zavisi od trgovačkog modela plaćanja kao i završne mase svinja za klanje. Cilj tova svinja je postizanje željene telesne mase za što kraće vreme, uz što manji utrošak hrane za 1 kg prirasta (konverzija hrane) i što kvalitetnije meso i polutke na liniji klanja – uz što manje ukupne troškove proizvodnje takvog tovljenika. Sastav obroka za svinje ne bi trebao biti stalan već se treba mijenjati, u zavisnosti od cene sirovina i cene tovnih svinja na tržištu. Razlika cene na liniji klanja i finansijskih sredstava koja se ulažu u proizvodnju je profit (veća konverzija – manji profit).

20210816 finisher feedings copy

Način na koji svinje koriste hranu zavisi od gnotipa, nivoa raspoložive energije, nivoa i kvaliteta proteina/aminokiselina, relativnoj vlažnosti i hranidbenog mesta.  Npr. rasipamke hrane može učestvovati i do 0,4 kg u ukupnoj konverziji, pa stoga treba paziti i na tu činjenicu. Danas je uobičajeno formulisati ishranu svinja na bazi koncepta „idealnog proteina“, tj. izraziti potrebe za esencijalnim aminokiselinama kao postotak potreba za lizinom kao prvom limitirajućom aminokiselinom. Danas su kritične tačke intenzivne svinjogojske proizvodnje upravo emisije azota, fosfora i metana. Provereni način pravilne ishrane je racionalizacija sadržaja ukupnih belančevina u obroku. Utvrđeno je da iz obroka u kojima je udeo belančevina smanjen za samo 1 %, emisija azota u amonijačnom ili nitratnom obliku je niža za 8 – 10 %

Svrha ishrane prasadi u tovu je postići visoke dnevne priraste i dobru konverziju uz najmanje moguće gubitke u ovoj fazi proizvodnje. 

dnevne potrebe za hranom

Slika: Prikaz dnevnih potreba za hranom u odnosu na telesnu masu tovljenika

SANO stručnjaci veliku pažnju posvećuju ishrani prasadi u ovoj fazi rasta i razvoja koja je koja je vrlo specifična ukoliko se želi ostvariti visoka i konkurentna proizvodnja. Radi rentabilne proizvodnje SANO koncept ishrane u formi industrijskog tova podrazumijeva tri faze ishrane:

 • 28 – 40 kg
 • 40 – 70 kg 
 • 70 -120 kg

Dok se u formi produženog tova dodaju još dve faze:

 • 120 – 145 kg 
 •  +145 kg.

U tome smislu od velike pomoći je kvalitativna i kvantitativna laboratorijska analiza obroka koju je moguće napraviti u SANO laboratoriji za utvrđivanje nutritivne vrednosti žitarica koje se koriste kao sirovine za pripremu obroka.

Proizvodni ciljevi (KPI’s) u tovu:
1. životna starost prasadi
160 – 177 dana
2. prosečni dnevni prirast
> 1.000 g/dan
3. konverzija
< 2,7 kg/kg
4. gubici/uginuća
< 1,5 %
0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu