Tov junadi

Tov junadi je grana stočarstva koja ima za cilj proizvesti kvalitetno juneće meso za zadovoljenje prehrambenih potreba stanovništva i omogućiti zaradu proizvođaču.

tov-bikova-junadi-sano

Danas se kod nas za tov prvenstveno koriste različite mesne rase goveda (npr. Limousine, Charolais), zatim životinje kombinovanih rasa (npr. Simmental) ali i ukršteni mlečnih sa mesnim rasama (najčešće Holstein x Belgijsko plavo govedo).

Zbog smanjenja broja krava veliki deo teladi za tov se uvozi iz zemalja sa većim brojem krava uopšteno, odnosno većim brojem krava mesnih rasa.

Osnovni preduslovi za uspešan tov junadi su zdravlje životinja na ulazu u tov, genetska osnova za ostvarenje visokih dnevnih prirasta, kvalitetna hrana za tov i adekvatni uslovi smeštaja životinja.

Komponente obroka
kg / dan
Sadržaj
Kukuruzna silaža
13
Sirovi protein
13,80 %
Slama
0,5
Skrob
41%
Silirano zrno kukuruza
4
peNDF
21,20%
Sojina sačma
0,8
Ca:P
1,93
Mipro Bull
0,25
Komponente obroka
kg / dan
Sadržaj
Kukuruzna silaža
10
Sirovi protein
13,90 %
Travna silaža
3
Skrob
43,2%
Slama
0,2
peNDF
19,50%
Žitarice
3
Ca:P
1,91
Pogača uljane repice
1,25
Mipro Bull
0,25
Komponente obroka
kg / dan
Sadržaj
Kukuruzna silaža
4
Sirovi protein
14 %
Silaža zrna kukuruza
4
Skrob
44,70%
Žitarice
2,5
peNDF
18,20%
Sojina sačma
0,9
Ca:P
1,51
Suncokretova sačma
0,6
Seno
0,7
Slama
0,7
Primasan
0,2
Komponente obroka
kg / dan
Sadržaj
Seno lucerke
1,2
Sirovi protein
14 %
Slama
0,5
Skrob
45,20%
Žitarice
6,5
peNDF
13,7%
Repin rezanac
1
Ca:P
1,87
Sojina sačma
0,6
Suncukretova sačma
0,4
Primasan
0,2
0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu