Menadžment stada

Izazovi:

Tradicionalno, proizvođači mleka su upravljali svojim farmama putem teškog fizičkog rada. Njihove mogućnosti proširenja bile su ograničene, bazirane na nasleđenom znanju i neadekvatnim informacijama o statusima u kojima su se nalazile njihove životinje.

Kancelarije na farmama muznih krava bili su prekriveni kalendarima, porukama i podsetnicima o kravama koje su zahtevale posebnu pažnju. Instinkt i intuicija bili su menadžeru farme jedni od najvažnijih saveznika.  Teški fizički poslovi predstavljali su okosnicu u radu na farmi (muža, ishrana i higijena), pa mu je vrlo malo vremena ostajalo za upravljanje farmom.

Bio je to posao za ljude sa jedinstvenim karakterom, za ljude koji su bili spremni da posvete sve svoje vreme za uzgoj i negu krava.

menadžemnt-stada-sano-afimilk-sistem

Brzi porast stanovništva, promenjeni uslovi na tržištu, iscrpljivanje poljoprivrednog zemljišta, kao i značajne klimatske promene, uključujući puno češće ekstremne događaje – sve su to uzroci koji pomeraju poljoprivredu iz njenih tradicionalnih granica, prema digitalnom dobu.

U novim tržišnim uslovima farmeri se susreću sa sve većim finansijskim stresom. Stoga postaje sve važnije za farmere da što efikasnije upravljaju svojim farmama – preduzećima, budući da se razlika u profitabilnosti između farmi muznih krava može pripisati menadžerskom učinku.

Rešenje:

Jedini ispravni put u proizvodnji mleka predstavlja povećavanje proizvodnje mleka po grlu i iskorišćavanje genetskog kapaciteta svake životinje, što podrazumeva investicije u nove tehnologije.

Povećanje proizvodnje mleka upotrebom preciznog menadžmenta, koji uključuje genomske analize za strukturiranje fenotipa životinje koji daleko nadilazi proizvodne potencijale proseka populacije, recimo Holstein rase krava u svetu. 

Zatim, to uključuje digitalizaciju – ˮsrce savremenog govedarstvaˮ, odnosno upotrebu visoke tehnologije u vidu softverskih rešenja za upravljanje farmom, raznim senzorima i postupcima auotomatizacije koji olakšavaju rad na farmama muznih krava, prikupljanje podataka, davanje smisla prikupljenim podacima i donošenje pravovremenih i ispravnih odluka. 

Preciznu ishranu, koja je sastavni deo digitalizacije, budući da takođe uključuje napredna rešenja kao što je CNCPS tehnologija, kao i računarske programe za sprovođenje takve tehnologije – AMTS

U ovom modelu merimo i kontrolišemo najvažnije parametre za praćenje uspešnosti farme (IOFC, ØDIM, SP, plan telenja, konverzije prema fazi laktacije,itd).

Kompanija Sano u saradnji sa kompanijama AfiMilk i Fullwood, pozicionira se u sam vrh među svetskim liderima u sistemima za upravljanje farmama muznih krava, koji određuju razlike između dobiti i gubitaka, opstanka ili nestanka sa tržišta za hiljade farmera širom sveta. 

Analiza precizno prikupljenih podataka putem mlekometara, pedometara, laboratorija na svakom muznom mestu i vaga za merenje mase životinja i jednostavnim programom, sa naglaskom fokusiranja samo na one životinje koje zahtevaju posebnu pažnju, omogućava menadžeru farme jednostavan zadatak – došenje odluka.

AfiFarm softver za upravljanje stadom

image 12

image 13

U današnjem poslovnom okruženju, proizvođači mleka sve više traže efikasne alate za upravljanje, sa ciljem olakšavanja svakodnevnih obaveza na farmama muznih krava. Takva softverska rešenja im pružaju analizu postojećeg stanja i prikupljanje neophodnih podataka koj su važni za dugoročno planiranje.

Softver za upravljenje stadom mora biti praktičan i jednostavan za upotrebu i mora u potpunosti automatizovati četiri ključna koraka za uspešno upravljanje farmom muznih krava:

  1. Posmatranje – praćenje proizvodnje stada obzirom na količinu i kvalitet mleka, kao i praćenje zdravlja životinja.
  2. Analiza – analiziranje proizvedene količine i hemijskog sastava mleka, prisustvo krvi u mleku, električne provodljivosti, aktivnosti svake pojedine životinje, praćenje telesne mase, temperature i konzumacije hrane.
  3. Automatska kontrola – bazirana je na analizama, čime se osigurava automatska kontrola životinja. Na primer, promena režima ishrane ili odvajanje životinja kojima je potrebna posebna pažnja.
  4. Izveštaji – snabdeva farmera i ostale zainteresovane strane detaljnim izveštajima o stadu kao celini, ali i o svakoj životinji posebno.

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu