Ishrana odbijene prasadi

Ishrana prasadi od rođenja do telesne mase od 28 (30) kg jedan je od najosjetljivijih poslova, a za uspešan rezultat važan je način uzgoja (starost prilikom zalučenja), uslovi smeštaja, zoohigijena i zdravstveni status. Odbijena prasad se definiše kao prasad starosti 3 – 4 nedelje koja su od rođenja prirasla najmanje 5 puta pre nego što su se prebacla u odgajalište (masa na prašenju 1,35 kg – masa na zalučenju min. 6,75 kg). Nakon odbijanja prasadi u prasilištu (25. – 28. dan starosti) i njihovog prebacivanja u odgoj, potrebno im je prvih par dana (3-7 dana) ograničiti uzimanje hrane jer jedan deo jače prasadi konzumira veće količine čvrste hrane koja opterećuje nedovoljno razvijen želudac i uzrokuje probavne poremećaje i proliv koji nije posledica samo promene sastava obroka (predstarter –> starter), već i povećane količine konzumirane hrane. Računa se da je potrebno 10 – 14 dana da se konzumacija normalizuje i 14 dana da apsorpcija energije bude kao pre odbića. Upravo iz ovog razloga trening enzima treba započeti već u prasilištu kako bi se sprečila smanjena konzumacija nakon prebacivanja u odgoj i propadanje/oštećenje crevnih resica koje su bitne za resorpciju hranjivih materija iz hrane. Da bi prasad u fazi odgoja napredovala, imala visok dnevni prirast, dobru konzumaciju i nisku konverziju hrane za 1 kg prirasta potrebno je da ih je pripremiti u tehnološkom smislu i učiniti vitalnima. Rezultat koji očekujemo od prasadi u odgoju direktno zavisi od toga kako su prasad pripremljena u prasilištu, a sam kvalitet prasadi u prasilištu zavisi od načina rada sa njima, posebno u 1. i 2. danu nakon prašenja.

ishrana-odbijene-prasadi-sano

Svrha ishrane prasadi je postići visoke dnevne priraste i dobru konverziju uz najmanje moguće gubitke u ovoj fazi proizvodnje. SANO stručnjaci veliku pažnju posvećuju ishrani prasadi u ovoj fazi rasta i razvoja koja je koja je vrlo specifična ukoliko se želi ostvariti visoka i konkurentna proizvodnja. 

U tom smislu od velike pomoći je kvalitativna i kvantitativna laboratorijska analiza obroka koju je moguće napraviti u SANO laboratoriji za utvrđivanje nutritivne vrednosti žitarica koje se koriste kao sirovine za pripremu obroka.

SANO koncept ishrane prasadi podrazumijeva tri faze: 

  • od 7 – 12 kg
  • od 12 – 20 kg 
  • 20 – 28 kg

Ishrana zalučene prasadi je veliki izazov za farmera jer je sa jedne strane potrebno zadovoljiti sve nutritivne potrebe, a sa druge strane izbeći gotovu sigurnu pojavu proliva. Ovi prolivi su posledica slabe kiselosti želučanog sadržaja (hipoaciditet ili aklorhidrija), jer čvrsta hrana ima veliku pufersku sposobnost te apsorbira značajne količine želučane kiseline. 

U tome slučaju nema baktericidnog delovanja (normalna pojava sa 40 – 50 dana starosti), pa lakše dolazi do želučano-crevnih infekcija (npr. E. coli). Nakon 40 dana starosti probavni trakt prasadi je anatomski i fiziološki razvijen i nema aklorhidrije (hipoaciditeta), a razvijeni enzimatski sisetm omogućava probavu belančevina, ugljenih hidrata i masti.

Preporuka za ishranu prasadi posle odbijanja odnose se na već spomenuto odgraničavanje dnevnog obroka koji se postepeno se povećava sa razvojem enzimatskog sisetma u probavnom traktu. 

Ako se proliv pojavi izuzetno je važno u takvim situacijama staviti ih na post, jer njihova creva ne mogu probavljati hranjive materije na ispravan način. U tome je slučaju bitno osigurati im dovoljno sveže vode uz dodatak elektrolita radi prevencije dehidratacije.

Proizvodni ciljevi (KPI’s) u tovu:
1. životna starost prasadi
160 – 177 dana
2. prosečni dnevni prirast
> 1.000 g/dan
3. konverzija
< 2,7 kg/kg
4. gubici/uginuća
< 1,5 %
0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu