Gubici sisajuće prasadi

Proizvodnja prasadi je skup i najsloženiji proces u svinjogojskoj proizvodnji zbog čega se produktivnom i profitabilnom proizvodnjom prasadi mogu baviti samo stočari na višem nivou proizvodne kulture. Sam uspeh i unosnost ove proizvodnje zavisi prvenstveno od plodnosti krmača i visine gubitaka tokom uzgoja, prvenstveno uzgoja u prasilištu, pa je stoga je potrebno preduzeti sve mere da se sačuva što je moguće više živorođene prasadi. Kada se posmatraju ukupne štete i gubici prasadi tada se oni manifestiraju u embrionalnoj smrtnosti (40 %), abortusima (1 – 2 %), mrtvorođenoj prasadi (2 – 3 %) i gubicima za vreme sisanja (10 – 35 %). Cilj farmera je da gubitke prasadi svede na najmanju moguću meru i tako povećaju broj prodane prasadi po krmači godišnje. Ovi gubici se negativno odražavaju na rentabilnost proizvodnje jer se sa svakim uginulim prasetom gubi značajna količina hrane utrošena u ishrani krmača.

gubici-sisajuće-prasadi-sano

               Ako je temperatura u prasilištu preniska, prasad može oboleti od hipoglikemije (simptomi: drhtanje tela, loše raspoloženje i apatija, kao i nedostatak apetita). Novorođena prasad što pre treba posisati kolostrum, najkasnije 3 – 5 h nakon prasenja (voditi računa o higijeni sisa pre toga) radi sticanja pasivnog imuniteta. Prekomernu prasad podmetnuti pod krmaču sa manjim brojem prasadi u leglu, ali tek nakon što je posisala kolostrum. Slabiju prasad treba podmetati pod prednje (mlečnije) sise jer se rađaju sa vrlo niskim nivoom energije. Treba imati na umu da su prasad sa porodnom masom < 1 kg manje vitalna i slabije preživljavaju, a ako prežive da slabije napreduju. Voditi računa o tome da je krmačino mleko siromašno sa gvožđem, koje je potrebno za stvaranje eritrocita (eritropoezu). Najkritičniji period je tokom prašenja i u prvih 7 – 9 dana nakon prašenja. Od ukupnih gubitaka prasadi u prasilištu oko 80 % jesu gubici tokom ovog razdoblja. Od tog broja 90 % izgubljene prasadi su prignječenja (Vidović i Šubara, 2011). Dobar indikator uspeha rasta prasadi je činjenica da prasad trebaju udvostručiti porodnu masu nakon 7 dana starosti zbog visokog sadržaja energije u mleku krmače (5,02 MJ ME, u odnosu na kravlje mleko koje ima 2,93 MJ ME).

               Nezadovoljavajuće stanje u proizvodnji prasadi se odnosi na nedovoljno efikasan način uzgoja, ishrane i držanja svinja (menadžment), bez kojih je nemoguće ostvariti profitabilniju proizvodnju. Veća i ekonomičnija proizvodnja je povezana sa stručnošću samih farmera koji moraju kontinuirano raditi na usvajanju i primeni modernih tehnoloških rešenja. Ukupni gubici u prasilištu ne bi smeli prelaziti 8 – 10 %.

Preporuke za smanjenje smrtnosti:

 1. naseljavati krmače u oprano, okrečeno, dezinfikovano, odmoreno i suvo prasilište (princip „sve unutra, sve van“);
 2. nakon prašenja ukloniti posteljicu i sve organske ostatke porođaja. ;
 3. novorođenom prasetu (1. dan) skratiti pupčanu vrpcu 3 – 5 cm od pupka (najbolje kidanjem) jer se na taj način sprječavaju infekcije pupka i komplikacije do kojih dolazi ako izostane ovaj zahvat;
 4. obavezno prosušiti prasad u nekom od preparata za tu namenu (npr. SanoSan) jer mlado prase nema razvijen termoregulacijski sistem i nakon toga ga staviti na sisu da posisa kolostrum;
 5. u slučaju pojave neonatalnog proliva prasadi, svakodnevno posipati po podu i isušivati ga (npr. SanoSan);
 6. osigurati zagrevanje gnezda za prasad IC lampama i podnim grejnim pločama (krmači odgovara temp. 16 – 20oC, a prasadi 33 – 35oC);
 7. treći dan starosti prasadi (menadžment trodnevnog legla) obaviti vitaminizaciju i ferumizaciju (i/m. u vrat sa obje strane), kupiranje repova (termokauterom) i kastraciju (voditi računa o higijeni boksa) i po potrebi aplikacija kokcidiostatika (p/o. npr. Baycox ili Toltarox);
 8. izbegavati rezanje zuba prasadi – najbolje bi bilo ne rezati zube, uvesti prvo kod nazimica, a ako je neophodno uvesti brušenje zuba umjesto rezanja;
 9. od prvog dana osigurati prasadi pitku vodu jer mleko je hrana, a ne tečnost za prasad;
 10. želučani sok prasadi ima vrlo malo kiseline stoga su ona osetljivija na patogene mikroorganizme od odraslih životinja;
 11. svakodnevno kontrolisati funkcionalnost sisa radi prevencije zaostajanja u porastu prasadi jer prasad prvog dana sisa i do 24 puta, a kasnije 10 – 15 puta/dan (voditi računa da svako izostajanje sisanja smanjuje količinu proizvedenog mleka);
 12. peroralnim unosom dodatne energije i imunoglobilina Y (iz kokošijih jaja) unutar 6 h posle poroda zajedno sa kolostrumom, može se uticati na bolje preživljavanje prasadi i njihov razvoj i stoga  smanjenje učestalosti proliva (npr. booster tečnost Piglobin);
 13. uvek na zalihi imati određenu količinu mlečne zamenice koja će u kritičnom periodu sprečiti zaostajanje u porastu (npr. Sanolac Ferkel ili SanAmmat F).
0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu