Ishrana nazimica

Kompanija SANO je optimalnom ishranom i izradom receptura za svaki period života životinja podmiruje visoke zahteve modernih rasplodnih životinja. SANO stručnjaci veliku pažnju posvećuju kako pravilnom razvoju mladog organizma tako i pripremi mladog organizma za ulazak u pubertet i pojavu prvog etrusa. Dakle, važan nam je celokupni razvoj jedne mlade životinje kako bi izrasla u visokoproduktivnu svinju. 

odgoj-nazimica-sano

U tome smislu od velike pomoći je kvalitativna i kvantitativna laboratorijska analiza obroka koju je moguće napraviti u SANO laboratoriji za utvrđivanje nutritivne vrednosti žitarica koje se koriste kao sirovine za pripremu obroka.

Nazimice je najbolje prvi put pripustiti u 3. estrusu, ali je preduslov za to pravilna stimulacija sa nerastom i detekcija estrusa. Sam manadžment nazimica ima veći uticaj na pojavu puberteta od ishrane.

ishrana-nazimica-kod-pojava-estrusa
Ishrana nazimica kod pojava estrusa

Idealni uslovi za prvi pripust nazimica

 1. starost 210 – 260  dana
 2. telesna masa 135 – 150 kg
 3. debljina leđne slanine 16 – 20 mm
 4. treći estrus (E3)
 5. telesna masa kod prašenja 190 – 210 kg

Nazimice koje nemaju ove preduslove ne donose profit već samo gubitke!

Kod ishrane nazimica bitno je razlikovati ishranu pre otkrivanja i ulaska u estrus i ishranu nakon osemenjivanja kako bi se preko ishrane upravljalo optimalnom telesnom kondicijom (BCS – body condition scoring) mladih rasplodnih životinja. 

Telesna masa nazimica kod koje se počinje sa stimulacijom 1. estrusa (E1) treba biti 80 – 90 kg. Da bi nazimica bila oplođena u 3. ciklusu estrusa (E3), potrebno je kod nazimica odgovarajućeg telesnog razvoja provesti stimuliranje E1. Kod nazimica meleskinja stimulacija pojave E1 treba započeti u starosti od 140 – 150 dana. Što raniji kontakt sa zrelim nerastom deluje pozitivno, dok kasniji kontakt daje slabije rezultate.

                    

Nazimice se hrane restriktivno nakon detekcije drugog estrusa (E2). Svako jutro nazimice treba hraniti sa 2 kg smese za suprasne krmače 14 sledećih dana. Nakon toga 15. dan se uvodi flushing ishrana sa 2 obroka (jutro 2 kg i podne 2 kg) sa smesom za krmače koje doje uz dodatak dekstroze. Ova smesa ima veću proteinsku i energetsku vrednost što pomaže da se potvrdi treći (E3) koji je za farmera ključni estrus.

Velike uštede hrane se mogu ostvariti dva dana pred pojavu estrusa što treba zapaziti! Potrebno je dati prvi jutarnji obrok i uočiti da li nazimica konzumira hranu. Ukoliko nije zainteresirana ne davati hranu u drugom obroku. Sa smesom za dojne krmače pojačanom dekstrozom nazimice je potrebno hraniti sve dok ne uđu u treći estrus (E3).

 

Iskustva iz prakse pokazuju da je moguće ostvariti veliko leglo i krupnu prasad u isto vreme ako je ishrana i menadžment nazimica primeren. Ukoliko je starosna dob nazimica kod prvog pripusta minimalno 230 dana, telesna masa minimalno 140 kg i uopšteno u dobroj telesnoj kondiciji – može se očekivati 14 – 16 komada prasadi kod prvog prašenja. Vreme i novac uložen u održavanje dobre telesne kondicije nazimica nikada nije uzalud bačen.

 

Treba naglasiti da se ponekad nazimice pripuštaju i kod drugog estrusa (E2) zbog toga kako bi se formirale grupe. Isto tako nije preporuka preskočiti treći estrus (E3) i pripust napraviti u četvrtom estrusu (E4) jer on nije ekonomski isplativ, jer ne donosi poboljšanje performasi nazimica i zahteva veći utrošak hrane. Pripuste nazimica treba napraviti sa dve doze semena kako bi oplodnja bila uspešna. 

0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu