Izveštaj Igenity analize

To je, naravno, ono što farmera najviše interesuje. Koja
svojstva prikazuje Igenity analiza i kako ću znati da tele koje sam dao na analizu, zaista ima ta svojstva? Rezultati Igenity analize prikazuju 15 ključnih svojstava na osnovu kojih se uobičajeno donose odluke o upotrebi teleta za daljnji uzgoj (vidi priloženu tabelu). U nastavku ćemo ukratko opisati ta svojstva i način njihovog vrednovanja:

 • Identifikacija teleta na kojem je sprovedena analiza: Svaki izveštaj započinje sa podacima o farmi od kuda tele potiče (Farm ID); taj broj je dodeljen na temelju službene oznake kojom je tele obeleženo u nacionalnom sistemu. Zatim sledi identifikacijski broj iz međunarodne Holštajn identifikacione
  (HD broj) liste, ako je isti tom teletu dodijeljen. SAMPLE ID interna je oznaka uzorka koja se dodjeljuje u laboratoriji.
  Breed označava pasminu (Holstein), Sex je oznaka za pol, a tu je i datum rođenja (Birth date).
 • Neto vrednost u novcu, NV (NET MERIT $): Neto vrednost u novcu (profit) je svojstvo izraženo na osnovu proračuna kombinacije više svojstava koja analizirano tele poseduje, a odražava posebno životnu proizvodnju, koliko će dugo ostati u proizvodnji i reprodukciji. Dobijeni rezultat se upoređuje sa prosečnom vrednošću iz svetske baze Holstein goveda (CDCB kartoteka). Rezultati su prikazani na način da pokazuju očekivani profit u dolarima koji će životinja ostvariti tokom proizvodnog veka.
 • Prinos mleka, PML (MILK YIELD): Prikazuje razliku između očekivanog prinosa mleka analizirane životinje tokom 305 dana laktacije u poređenju sa prosekom proizvodnje koje ostvaruju životinje iz svetske baze Holštajn goveda (CDCB kartoteka).
 • Prinos masti, PM (FAT YIELD): Ovaj pokazatelj prikazuje razliku između očekivanog prinosa mlečne masti analizirane životinje u 305 dana laktacije u poređenju sa prosekom proizvodnje tog sastojka koje ostvaruju životinje iz svetske baze Holštajn goveda u istom razdoblju (CDCB kartoteka). Valja naglasiti da originalni izveštaj prikazuje ovu vrednost u funtama (lb). Prilagođeni izveštaj od SANO prikazuje ovu vrednost preračunatu u kilograme. Izveštaj sadrži takođe odvojeno i količinu očekivano proizvedene masti izražene u postotcima (%) od proizvedene količine mleka. Podatak izražen u postotku zahtevaju mnogi proizvođači i prerađivači mleka zbog uobičajenosti prikazivanja na taj način.
 • Prinos proteina, PP (PROTEIN YIELD): I ovaj pokazatelj, jednako kao i podatak o mlečnoj masti, predstavlja razliku između očekivanog prinosa proteina kod analizirane životinje tokom 305 dana laktacije u poređenju sa prosečnom količinom proizvedenog proteina koje ostvaruju životinje iz svetske baze Holštajn goveda u istom razdoblju (CDCB kartoteka). I ovaj podatak se na izveštaju prikazuje i kao količina u kilogramima (originalni izveštaj daje prikaz u funtama – lb) i kao postotak.
 • Vrednost sira, VS (CHEESE MERIT): Kao i neto vrednost u novcu (NET MERIT), i vrednost sira je složeni pokazatelj izražen u dolarima koji izračunava vrednost komponenti kao što su masti i belančevine, kao potencijal za daljnju preradu u sir. Ovaj pokazatelj, dakle, stavlja naglasak na vrednost sastojaka mleka, dok količinu stavlja u drugi plan.
 • Vrednost proizvedene količine mleka, VKM (FLUID MERIT): Kao što naziv ovog pokazatelja govori, on prikazuje vrednost proizvedene količine mleka. Kao takav, ovaj pokazatelj je usmeren na ona tržišta koja preferiraju prinos količine mleka i koji nisu posebno nagrađeni za proizvodnju sastojaka – belančevina ili masti.
 • Ocena somatskih ćelija, OSS (SOMATIC CELL SCORE, SCS): Ovo je pokazatelj procene očekivanog broja somatskih ćelija. Pokazatelj je prikazan kao broj ćelija po mililitru mleka (u izveštaju je prikazan kao broj podeljen sa 100 000). Broj somatskih ćelija je i pouzdan pokazatelj procene zdravlja vimena. Somatske ćelije prirodni su odbrambeni mehanizmi za vreme infekcije vimena (mastitis), a životinje sa nižim SCS ukazuju na veću otpornost na infekcije vimena i mastitis. Kaopovoljniji kod ovog pokazatelja procenjuje se, svakako, niži rezultat.
 • Ocena trajanja životnog proizvodnog razdoblja, ŽR (PRODUCTIVE LIFE, PL): Ovaj pokazatelj ukazuje na dugovečnost životinje u stadu, tj. trajanje životnog proizvodnog razdoblja i meri se u mesecima. Svakako da se životinje sa većom vrednošću ovog indeksa ocenjuju kao bolje. Ovaj pokazatelj ima dodatnu ekonomsku komponentu koja se dotiče remonta stada, jer stada s dužim životnim vekom u proseku zahtevaju manje zamenskih junica.
 • Stopa gravidnosti kćeri, SG (DAUGHTER PREGNANCY RATE, DPR): Ovo svojstvo predstavlja očekivanu verovatnost krava da koncipiraju. Životinje – i stada – s većim DPR su plodnija – pokazuju visoku stopu uspešnih osemenjavanja nakon teljenja.
 • Pokazatelj lakoće telenja, LT (DAUGHTER CALVING EASE, DCE): Navedeno svojstvo je mera sposobnosti životinje da se oteli bez pomoći pri teljenju. Svojstvo se izražava kao postotak teških teljenja kod junica, stoga je poželjna niža ocena.
 • Smrtnost teladi, ST (DAUGHTER STILLBIRTH): Ova osobina predstavlja sposobnost krave ili ćerke bika da oteli tele koje će preživeti najmanje 48 sati posle porođaja. Svojstvo se prikazuje kao postotak mrtvo rođene teladi, što znači da je poželjnija niža ocena.
 • PTA tip (PTA TYP): Ovo je kompleksan pokazatelj sastavljen od 19 pojedinačnih strukturnih i anatomskih svojstava kao što su papci i noge, vime, telesni okvir i druge mere koje su u pozitivnoj korelaciji sa dužinom života i proizvodnošću krava. Očekivano, krave sa višim rezultatom ocenjuju se boljim.
 • Vitka građa, VG (DAIRY FORM, DFM): Ovaj pokazatelj je mera tzv. vitke građe krava. Poznato je da se pri odabiru preferiraju životinje takve građe jer to ukazuje na visoku proizvodnju. Naprotiv, “zaobljena” građa ukazuje na sklonost nakupljanja masti kod takvih krava. Jednako tako nije poželjna niti tzv. “koščata” građa tela što ukazuje na premalo nakupljanje masti. I kod ovog pokazatelja krave sa višim rezultatom ocenjuju se kao bolje
0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu