Smeštaj

Za ovu kategoriju je potrebno osigurati temperaturne uslove smeštaja za svaku proizvodnu fazu unutar ciklusa zbog same dobrobiti životinja. Tako za vreme suprasnosti (pripustilište i čekalište) temperatura u objektu za smeštaj krmača treba biti 12 – 16oC, dok u prasilištu optimalna temperatura za krmača u laktaciji treba biti 16 – 18oC. U isto vreme optimalna temperatura za prasad treba biti 28 – 34oC, što nije uvek lako ispuniti. Uz temperaturu u objektima za smeštaj bitna je i relativna vlažnost vazduha koja u pripustilištu i čekalištu treba biti maksimalno 75 %, dok je u prasilištu 80 %. Svinje su za razliku od goveda mnogo osetljivije na temperaturne promene. Tako je za njih uz optimalnu temperaturu vazduha i relativnu vlagu uz stvaranje pogodne mikroklime koju uz temperaturu i vlažnost vazduha čine i brzina strujanja i sastav vazduha, kao i svetlost. Optimalna brzina kretanja vazduha zavisi od godišnjeg doba, pa zimi iznosi 0,05 – 0,30 m/s (za prasad, krmače i tovljenike), dok se leti optimalna brzina strujanja vazduha povećava 0,30 – 1,00 m/s..

Ukupna slobodna podna površina na raspolaganju svakoj nazimici nakon pripusta i svakoj krmači, ako se nazimice i/ili krmače drže u grupama, mora biti najmanje 1,64 m2 za nazimice i 2,25 m2 za krmače. Kad se te životinje drže u grupama sa manje od šest životinja, slobodna podna površina mora se povećati za 10 %. Ako se te životinje drže u grupama od 40 ili više životinja, slobodna podna površina može se smanjiti za 10 %.

Krmače i nazimice moraju se držati u grupama u razdoblju od četvrte nedelje nakon pripusta do nedelju dana pre očekivanog vremena prašenja. Stranice odeljka u kojem se drži grupa moraju biti duže od 2,8 m. Ako se u grupi drži manje od šest jedinki, stranice odeljka u kojem se drži grupa moraju biti duže od 2,4 m. Izuzetno, krmače i nazimice koje se drže na gazdinstvima sa manje od 10 krmača, mogu se držati pojedinačno, pod uslovom da se mogu nesmetano okrenuti u odeljcima.

Sve suprasne krmače i nazimice, u svrhu smanjivanja gladi i zbog potrebe za žvakanjem, moraju dobijati dovoljne količine voluminozne hrane ili hrane sa većim sadržajem vlakana kao i hrane visoke energetske vrednosti.

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu